Software Licentie overeenkomst voor Quism (hierna software product genoemd)

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen de service organisatie (hierna gebruiker genoemd) als geregistreerde organisatie van het type SERVICE in de Quism organisatie module en QPIT BV (QPIT) en genoemd in de Quism window balk na de tekst ôlicentie vanö. Lees zorgvuldig alle informatie hieronder door. Door het sofware product te installeren, te kopiŰren of anderszins te gebruiken, accepteert gebruiker aan de bepalingen van deze Overeenkomst gebonden te zijn. Indien gebruiker niet instemt met de bepalingen van deze Overeenkomst, dient gebruiker het software product te de´nstalleren en niet te gebruiken.

1. Licentie. Deze software licentie overeenkomst (hierna overeenkomst genoemd), verleent gebruiker het recht om het software product en alle samenstellende onderdelen ook in de vorm van documentatie en media te gebruiken. Deze versie van het software product is bedoeld voor gebruik door gebruiker en mag niet door gebruiker gekopieerd (behalve voor backup-doeleinden), gedistribueerd, gewijzigd, verhuurd, uitgeleend of in lease gegeven worden.

2. Installatie. Het software product mag maximaal op ÚÚn computer ge´nstalleerd worden of in delen op maximaal twee computers ge´nstalleerd worden.

3. Intellectueel eigendom. Het softwareproduct wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, alsmede door andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. Alle rechten van het intellectuele eigendom op het software product berusten uitsluitend bij QPIT.

4. Deze overeenkomst en het recht om het software product te gebruiken, eindigt automatisch als gebruiker de bepalingen uit deze overeenkomst niet nakomt. Gebruiker dient in dat geval de software van zijn systemen te verwijderen en alle onderdelen van het software product te vernietigen.

5. Beperkte garantie. QPIT heeft alle redelijke controles op het softwareproduct uitgevoerd opdat het correct functioneert op de gespecificeerde apparatuur. Echter vanwege de complexe aard van computer programmatuur, kan QPIT BV niet garanderen dat het software product zonder fouten is, zonder beperkingen functioneert en kan functioneren op alle mogelijke apparatuur en software configuraties. QPIT geeft geen garanties over het software product ten aanzien van de geschiktheid voor een specifieke toepassing. QPIT is niet aansprakelijk voor directe, indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie. Defecten in het software product die binnen 60 dagen na levering optreden, die via e-mail zijn gemeld en die door QPIT gereproduceerd kunnen worden op haar eigen test- en ontwikkelsystemen, worden kosteloos hersteld.

6. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, doch niet dan nadat de procedure conform het Minitrialreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag is gevolgd.

7. Adresgegvens QPIT BV: Schiekade 830, 3032AL Rotterdam, Nederland. Tel. +3110-2439373. Ook op het internet www.qpit.nl.